<h3>U213300</h3> Rubber Microphone Boot - Short 6 mm

U213300

Rubber Microphone Boot - Short 6 mm

Regular price $0.40 Sale

Rubber microphone boot - short 6 mm, compatible with:

 • E-40 Series
 • E-1600-32A Series
 • E-32 Series
 • E-1600A
 • K-1200 Series
 • E-30 Series
 • E-35 Series
 • E-1600-40A
 • E-1600-45A
 • E-1600-02A
 • E-1600-03B
 • E-1600-20A
 • E-1600-55A
 • K-1600-EHFA
 • E-1600-30A
 • K-1700-3
 • K-1705-3
 • E-1600-60A
 • W-3000
 • E-10A
 • K-1500-EHFA
 • E-30-PT
 • E-1600A-BLT-EWP
 • MSB-30
 • E-1600-65A
 • E-1600-TP Series
 • W-1000 Series
 • W-3005 Series
 • E-30-IP Series
 • E-1600-30-IP
 • E-1600-40-IP
 • E-1600-45-IP
 • E-1600-55-IP
 • E-1600-60-IP
 • E-1600-65-IP
 • E-1600-22-IP
 • E-1600-32-IP
 • E-1600-20-IP
 • E-1600-BLTIPEWP Series
 • E-1600-TP-IP Series
 • E-35-IP
 • E-10-IP
 • E-60-IP Series
 • K-1700-IP Series
 • K-1705-IP Series
 • E-1600A-GT-EWP
 • E-1600-GT-IPEWP
 • E-32-IP
 • E-1600-ASTIP Series
 • E-1600A-AST Series
 • E-75 Series
 • E-60 Series
 • E-65 Series
 • E-70 Series
 • K-1200-IP Series
 • K-1275-IP Series
 • K-1205-IP Series
 • K-1270-IP Series
 • K-1270 Series
 • K-1275 Series

Shipping Size: 9 x 7 x 1 (inches)