<h3>L122000</h3> PS-3 Power Supply (120V AC / 15V AC) with 2.1mm Plug

L122000

PS-3 Power Supply (120V AC / 15V AC) with 2.1mm Plug

Regular price $24.00 Sale

PS-3 power supply (120V AC / 15V AC) with 2.1mm plug, compatible with:

  • LLA-4
  • PA-30
  • RG-224
  • RG-204
  • RG-212
  • SA-25

Shipping Dimensions: 8 x 6 x 6 (inches)